HAKKIMIZDA

AMACIMIZ

 

Çocuk Haklarını odak noktasına alarak;

 1. Atölyelerin çocuk hakları temelinde şekillendiği,
 2. Bilimin hayatın bir parçası olduğu düşüncesinden yola çıkıldığı,
 3. Çocukların merak etme, soru sorma, sorgulama ve araştırma becerilerinin geliştirildiği,
 4. Katılımcı bir anlayışla, çocukların düşledikleri bir dünyada, çocuk bakış açısıyla bilim dünyasına katkıda bulunulduğu bir ortam hedeflemekteyiz.

 

Ayrıca, çocukların hayallerini hayata geçirirken ne gibi haklara sahip olduğunu öğrenmesini, disiplinler arası bir bakış açısı kazanmasını, bilim/teknoloji/mühendislik/matematiği birbiriyle entegre etmelerine yardımcı olmak, kısaca çocukların yaratıcı, problem çözebilen, işbirliği yapabilen, doğayla barışık bireyler olmasını destekleyecek bir merkez oluşturmayı amaçlamaktayız.

 

HEDEF GRUBUMUZ

Çocuk hakları perspektifinden bakıldığında ve eğitimde fırsat eşitliğinden hareketle; İzmir genelinde 2. sınıftan 7. sınafa kadar olan tüm çocuklar projenin hedef grubunu oluşturmaktadır. Farklı sosyo-ekonomik sınıflarda yer alan çocuklar arasında gelir, eğitim, sağlık, göç, engellilik, yaşam memnuniyeti gibi konularda dezavantajlı gruplardaki çocuklar öncelikli olarak projeye erişim hakkına sahip olacaktır.

Projenin diğer hedef grubu ise ebeveynlerdir. Anne babalar, çocuğun fiziksel, bilişsel, davranışsal, psikososyal, kişilik ve ahlak gelişimi üzerinde önemli bir role sahiptir. Çocuğun demokratik bir ortamda kendi seçimlerini yapabilmesine destek olmaktan, sağlıklı beslenmesine, aile içi iletişiminden fiziksel aktivitelerine kadar birçok konuda bilgi alış verişi yapılmış ebeveynlerin, çocukların gelişimine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

NEDEN KÜLTÜRPARK ÇOCUK KEŞİF ATÖLYELERİ (ÇOCUK HAKLARI ve STEM) MERKEZİ?

Çocuk Haklarını odak noktasına alarak;

 

 1. Atölyelerin çocuk hakları temelinde şekillendiği,
 2. Bilimin hayatın bir parçası olduğu düşüncesinden yola çıkıldığı,
 3. Çocukların merak etme, soru sorma, sorgulama ve araştırma becerilerinin geliştirildiği,
 4. Katılımcı bir anlayışla, çocukların düşledikleri bir dünyada, çocuk bakış açısıyla bilim dünyasına katkıda bulunulduğu bir ortam hedeflemekteyiz.

 

Ayrıca, çocukların hayallerini hayata geçirirken ne gibi haklara sahip olduğunu öğrenmesini, disiplinler arası bir bakış açısı kazanmasını, bilim/teknoloji/mühendislik/matematiği birbiriyle entegre etmelerine yardımcı olmak, kısaca çocukların yaratıcı, problem çözebilen, işbirliği yapabilen, doğayla barışık bireyler olmasını destekleyecek bir merkez oluşturmayı amaçlamaktayız.

 

Kimler Faydalanabilir?

İzmir genelinde 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan tüm çocuklar projenin hedef grubunu oluşturmaktadır.

 

Atölyeler

Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi’nde, çocuk haklarını temel alarak; Hayaller/Haklar, STEM, Robotik Kodlama ve Doğa atölyesi yapılacaktır. Atölyeler 12 kişiden oluşacak ve kayıt yaptıran çocuklar atölyelerden faydalanacaklardır.

 

 1. Hayaller/Haklar Atölyesi

 

Merkezimizin temelini oluşturan ve çocuk haklarını konu alan Hayaller/Haklar Atölyesi ile birlikte çocuklar; hakları konusunda farkındalık kazanırken aynı zamanda duygularını ifade edebilme, problem çözmeye yönelik beceriler geliştirebilme, benlik gelişimlerine destek sağlayabilme, eleştirel/yaratıcı düşünme/sorgulama becerilerini kullanmalarını sağlayan oyunlarla fikirlerini demokratik bir ortamda ifade edebilme, kendi kararlarını verebilme yetisi kazanma, insiyatif alabilme, merak/araştırma/soru sorma/sorgulama becerilerini geliştirebilme ve hayal ettiği bir dünyaya dair duygu ve düşüncelerini tartışabilme imkanına sahip olacaklardır.

Kayıt işlemleri yapıldıktan sonra, çocuklar diğer atölyeleri tercih etmeden önce Hayaller/Haklar Atölyesi'ne katılım sağlayacak ve ardından kendi tercihleri doğrultusunda diğer atölyelere yönleneceklerdir. Hayaller/Haklar atölyesi 2'şer saatlik çevrimler halinde toplamda 6 saat sürecektir.

 

 1. STEM Atölyesi

 

STEM; fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbiriyle entegre bir şekilde öğretilmesini içeren ve okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır.

STEM Atölyesi’nde verilen eğitimle çocuklar; yeni buluşlar keşfetme, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlama, işbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla çocukların özgüven ve öz yeterliliklerini geliştirme, düşünmeye teşvik etme, karşılaşılan problemlere daha kısa sürede çözüm üretme, tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olma yetilerini kazanacaklardır. STEM Atölyesi 2'şer saatlik çevrimler halinde toplamda 10 saat sürecektir.

 

 1. Robotik Kodlama Atölyesi

 

Robotik Kodlama atölyesinde; çocukların problemlere çok yönlü çözümler sunması, sistematik düşünmesi, olayları ilişkilendirmesi, farklı ve yaratıcı düşünebilmesi, problem çözme odaklı olması, takım çalışması yapabilmesi, eleştirel düşünebilmesi gibi özellikler kazanmaları amaçlanmaktadır. Çocuklar; mekanik bileşenleri, sensörleri ve motorları bir araya getirerek robot yapmayı ve bu robotları çeşitli görevler için kodlayarak programlamayı öğreneceklerdir.

Atölyede robot tasarımı ve montajı ile ilgilenen çocuklar, el becerilerini arttırarak, soyut düşüncelerini somutlaştırarak ve yaratıcılığını geliştirirken aynı zamanda kendini keşfetme imkanı bulacaklardır. Robotik Kodlama Atölyesi 2'şer saatlik çevrimler halinde toplamda 24 saat sürecektir.

 

 1. Doğa Atölyesi

 

Doğa Atölyesi çocuklar için keşfetme/düşünme/araştırma/deneme ve sonuca varmayı sağlayan bir program içermektedir. Çocuklar doğada dokun/dene/öğren ilkeleriyle yaşayarak, keşfederek öğrenecektir.

Çocuklar Doğa Atölyesi çalışmalarında, doğayı ve doğal yaşamı her boyutuyla inceleyebilecek, yaşamsal değerin farkına varabilecek ve doğayı ses/koku/dokusuyla çok yönlü biçimde ayırt edebileceklerdir. Doğa Atölyesi 2'şer saatlik çevrimler halinde toplamda 4 saat sürecektir.

 

Kısa Modül Eğitimler

 

Atölye saatleri dışında, merkeze randevu ile ziyarete gelen, atölyelere kayıt yaptırmamış çocuklar Kısa Modül eğitimlerinden faydalanacaklardır.

Kısa Modül eğitimlerde, Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi’nde verilen eğitimler anlatılacak, çocukların atölye çalışmalarına yönelik uygulamalı çalışmalar yapılacaktır. Bu modül de çocuklar yarım günlük uygulamalı çalışmaların ağırlıkta olduğu bir eğitim alacaklardır.

 

Ebeveyn Buluşmaları

 

Çocuk gelişimi ve eğitimi konularında ailelere bilgi ve destek vermeyi, çocuk ve ailesi arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi ve değişen sosyal, kültürel ve ekonomik yapıda ebeveynlerin karşılaştıkları zorluklar karşısında birlikte çözüm önerileri üretmeyi hedefleyen her ay bir tema üzerinden planlanan ebeveyn eğitimleridir.

Çocuğun bakımında, gelişiminde rolü olan her yetişkinin katılımına açıktır.